top of page
Grøn baggrund rodkraft.png

Dybdegående & helhedsorienteret psykoterapi i Herning

BEHANDLINGER

Klinik Herning. Rodkraft terapi. Terapi Herning. Terapeut Herning. Psykoterapi Herning. Psykoterapeut Herning
Briksarbejde Herning. Kropsterapi Herning. Energiarbejde Herning. Healing Herning. Terapi Herning. Terapeut Herning. Psykoterapi Herning. Psykoterapeut Herning

Min vision for det terapeutiske arbejde er, at alle får en oplevelse af at blive et helt menneske. 

Min terapi er derfor dybdegående og helhedsorienteret med fokus på både krop, sind og sjæl. Jeg brænder for, at vi som mennesker må forløse fortidens forfrysninger og vende hjem i nuvær, nærvær og i tillid til os selv, livet og andre mennesker. 

Jeg VED, at du allerede besidder alt det, du længes efter, men jeg ved også, at vi nogle gange grundet bestemte livssituationer, traumer, mv. kan være kommet så langt væk fra os selv, at vi har brug for hjælp til at finde tilbage til os selv og (gen)opdage vores oprindelige kvaliteter, ressourcer, styrker og ikke mindst kraft. 

Belinda Angcenia. Meditation Herning. Terapi Herning. Terapeut Herning. Psykoterapi Herning. Psykoterapeut Herning

UDTALELSER

Jeg har været i forløb hos Belinda i nu 8 måneder. Efter voldsom stressbelastning igennem de seneste 10 år havde jeg næsten opgivet at finde min egen styrke igen. Psykologbehandling har ikke kunne hjælpe mig og jeg har været plaget af bl.a. hudproblemer, smerter, migræne, søvnforstyrrelser og sanseforstyrrelser. 

Med Belindas hjælp er jeg nu på vej et helt andet og meget bedre sted både psykisk og fysisk. Belinda har som terapeut formået at møde mig som et helt menneske. Hendes metode, hvor hun har formået at forbinde det jeg tænker og siger med det følelsesmæssige og kropslige og omvendt, har været meget effektiv. Hun har samtidig været fuldstændigt tilstede i processen sammen med mig. Hun har formået at gribe det, der var tilstede i rummet, samtidig med at hun har haft overblikket over processen, og hvor vi var på vej hen.

Belinda er ekstremt professionel, ærlig og vidende, og så husker hun alt, hvad der er foregået i tidligere sessioner og kan trække tråde tilbage og se sammenhænge, når det er relevant. Terapien har været øjenåbnende, effektiv, intens og livsforandrende, og jeg er helt utrolig glad for, at jeg valgte at kontakte Belinda hos Rodkraft. 

- Kvinde, 52 år

Grøn baggrund rodkraft.png

Jeg arbejder bl.a. med følgende temaer:

❥  Traumer og kriser

❥  Depression, angst og andre psykiske udfordringer 

❥  Stress og udbrændthed 

  Lavt selvværd og grundlæggende skam

  Misbrugs- og afhængighedsproblematikker 

  Integration efter plantemedicin eller psykedelika

  Transgenerationelle traumer (nedarvede familiemønstre)

❥  Oplevelser af meningsløshed, utryghed og manglende livslyst

  Sorg og ensomhed

❥  Udfordringer i relationer 

  Mistrivsel i livet, i parforholdet og på arbejdet

Traumer Herning. Kriser Herning. Depression angst stress lavt selvværd. Misbrug Herning. Afhængighed Herning. Plantemedicin. Meningsløshed. Sorg og ensomhed Herning. Parterapi

Mine metoder omfatter:

Samtaleterapi

❥ Kropsterapi og kropslig udfoldelse 

❥ Åndedrætsterapi

❥ Traumeterapi 

❥ Indre  børn- og delpersonlighedsterapi

Energiarbejde 

❥ Transpersonlig terapi (tidligere liv)

 Familieopstilling 

 Guidede meditationer og mindfulness 

❥ Psykoedukation

 Kunst- og tegneterapi

❥ Skriveterapi

 Drømmearbejde

Samtaleterapi Herning. Kropsterapi Herning. Åndedrætsterapi Herning. Traumeterapi Herning. Indre barn Herning. Delpersonligheder Herning. Energiarbejde Herning. Transpersonlig terapi Herning. Tidligere liv Herning.

"Jeg er terapeut, fordi det er mit kald at hjælpe mennesker hjem til sig selv - ligesom jeg selv engang blev hjulpet, da jeg var kommet allerlængst væk fra mig selv. 

Det er vigtigt for mig at møde dig som klient i øjenhøjde, så du føler dig mødt, set, sanset og forstået. Jeg lægger vægt på at skabe et tillidsfuldt rum, hvor du trygt kan åbne dit hjerte og dele dine længsler, sorger, frygt og drømme - både lige dér hvor det er allermest sårbart og svært, men også dér hvor du stråler allermest." 

- Belinda Angcenia -

Terapi Herning. Terapeut Herning. Psykoterapi Herning. Psykoterapeut Herning

Terapi kan hjælpe dig til at:

❥  Opnå større selvforståelse, selvværd og selvrespekt

❥  Få indsigter i dine tanke- følelses- og adfærdsmønstre 

❥  Opnå mere nærvær og tillid til dig selv, livet og andre mennesker 

❥  Forstå dine grundsåringer og tidlige prægninger, samt deres påvirkning på din personlighed,       tilknytningsmønstre og dit ståsted i livet 

❥  Leve livet i nuvær, fremfor at "overleve" livet i en kamp, flugt eller frys tilstand 

❥  Få mod til at bryde med dine faste vaner, og udtrykke dine behov og ønsker fra et sundt sted 

❥  Omfavne dine indre sårede børn og deres overlevelsesstrategier

❥  Opdage dine internaliserede forældre og dine nedarvede adfærds- og tankemønstre

❥  Finde hjem til din kerne igen, hvor du er tro mod dig selv og dine værdier 

❥  Udvikle sunde relationer baseret på kærlighed og ligeværd 

❥  Og meget mere... 

I sidste ende er terapi ikke et "quick fix" og som terapeut prøver jeg ikke på at "fikse dig." Med andre ord baserer jeg mit fundament som terapeut på dét, der minder om en "rodbehandling" frem for symptombehandling, da jeg tror på, at de fleste mennesker længes efter at leve et liv, hvori vi er fuldt nærværende med os selv, vores krop og vores følelser. Deraf kommer navnet RODKRAFT.

Vi kan prøve at fjerne mælkebøttens blomst, men får vi ikke roden med, vil den vokse frem igen og igen. Vi kan tage medicin eller modtage healing for at mindske diverse symptomer (kropslige smerter, stress, depression, angst, osv.), men vi kommer deraf ikke omkring årsagen til, hvorfor disse symptomer egentlig viser sig i vores liv. 

For at invitere varig forandring og autentisk heling ind i vores liv, skal vi ned og arbejde med roden. Det terapeutiske rum, jeg skaber, er en vej for dig til at genopdage de styrker og kvaliteter, der gemmer sig inde i dig allerede - din rodkraft. Jeg ønsker at hjælpe dig til at rumme livet som helhed med både nedture og opture, mørke og lys. Det er en vej for dig til at leve et fuldt liv, i overgivelsen til hele dig.

Start din rejse mod forandring nu

bottom of page