top of page
Grøn baggrund rodkraft.png

KROPS- & PSYKOTERAPI TIL DIG

Dybdegående & helhedsorienteret psykoterapi i Herning med hjerterum og nærvær

Du kommer ind af døren med din særlige historie og baggrund, samt din helt egen grund til at opsøge psykoterapi. Rummet er dit og jeg vil møde dig dér, hvor det giver mening for din krop, sind og sjæl. 

Sammen vil vi følges ad på en transformerende rejse, hvor jeg vil lytte til dig, støtte dig og styrke dig på din vej mod et liv, der stemmer overens med dine inderste længsler. 

 

Mit ønske er, at du vil tage afsked med de mønstre, der ikke længere tjener dig, og at du går herfra fra et sted i dig, hvor du føler dig set, mødt, hørt, sanset og forstået. At du må finde tilbage til din unikke essens, livskraft, meningsfuldhed og egenkærlighed.

Du er velkommen præcis som du er, og med alt hvad du indeholder.

Psykoterapeut i Herning. Terapi i Herning

UDTALELSER

Jeg har været i forløb hos Belinda i nu 8 måneder. Efter voldsom stressbelastning igennem de seneste 10 år havde jeg næsten opgivet at finde min egen styrke igen. Psykologbehandling har ikke kunne hjælpe mig og jeg har været plaget af bl.a. hudproblemer, smerter, migræne, søvnforstyrrelser og sanseforstyrrelser. 

Med Belindas hjælp er jeg nu på vej et helt andet og meget bedre sted både psykisk og fysisk. Belinda har som terapeut formået at møde mig som et helt menneske. Hendes metode, hvor hun har formået at forbinde det jeg tænker og siger med det følelsesmæssige og kropslige og omvendt, har været meget effektiv. Hun har samtidig været fuldstændigt tilstede i processen sammen med mig. Hun har formået at gribe det, der var tilstede i rummet, samtidig med at hun har haft overblikket over processen, og hvor vi var på vej hen.

Belinda er ekstremt professionel, ærlig og vidende, og så husker hun alt, hvad der er foregået i tidligere sessioner og kan trække tråde tilbage og se sammenhænge, når det er relevant. Terapien har været øjenåbnende, effektiv, intens og livsforandrende, og jeg er helt utrolig glad for, at jeg valgte at kontakte Belinda hos Rodkraft. 

- Kvinde, 52 år

Grøn baggrund rodkraft.png

Terapi er for dig, der længes efter at udfolde livet endnu mere, for dig der ønsker at leve i samklang med den du dybest set er som både krop, sind og sjæl & for dig der er nysgerrig på dig selv og ønsker forandring i dit liv. 

Måske oplever du at sidde fast i de samme mønstre, eller at have udfordringer i din måde at indgå i relationer og forhold med andre mennesker? Eller måske oplever du kropslige eller følelsesmæssige udfordringer?

Terapi kan hjælpe dig til at se sammenhængen mellem de oplevelser du har med dig i baggagen og din måde at være i livet på - relationelt, følelsesmæssigt og kropsligt. Det kan støtte dig til at få mod til at møde dig selv med kærlige øjne, og (gen)vække din oprindelige kontakt med dig selv og livet, hvorfra de bevidste såvel som ubevidste hukommelser, der spænder ben for dig, kan bearbejdes, frigives og forløses.

 

Så du kan leve det liv, du længes efter. Et kraftfuldt liv der er fuld af tillid, magi og mening.

Terapi i Herning. Psykoterapeut Herning. Psykoterapeut Midtjylland

"Vi såres og heles i relationer"

Derfor er relationen mellem dig og mig som terapeut og klient altid et vigtigt fokus i terapien hos mig, og noget jeg går til med ydmyghed, respekt og autenticitet. 

Vores krop, sind og nervesystem må danne nye erfaringer af os selv, andre mennesker og livet, for at varig forandring finder sted.

Terapi Herning. Terapeut Herning. Psykoterapi Herning. Psykoterapeut Herning

Jeg arbejder integrativt og holistisk, hvilket betyder, at jeg tager udgangspunkt i mennesket som en helhed bestående af krop, sind og sjæl. Jeg tror på, at vi må skabe forbindelse mellem det mentale, kropslige og sjælelige lag for at vække tilliden til os selv og livet igen. Du vil derfor opleve en række af forskellige terapeutiske metoder, der er med til at understøtte dig på din livsforandrende rejse.

Terapi Herning. Terapeut Herning. Psykoterapi Herning. Psykoterapeut Herning
Terapi Herning. Terapeut Herning. Psykoterapi Herning. Psykoterapeut Herning
Terapi Herning. Terapeut Herning. Psykoterapi Herning. Psykoterapeut Herning
Terapi Herning. Terapeut Herning. Psykoterapi Herning. Psykoterapeut Herning
Terapi Herning. Terapeut Herning. Psykoterapi Herning. Psykoterapeut Herning
Grøn baggrund rodkraft.png
Terapi Herning. Terapeut Herning. Psykoterapi Herning. Psykoterapeut Herning

Kropsterapi

Kroppen husker ALT - også dét, du gerne vil glemme. Kroppen gemmer på en masse lagrede hukommelser, som vi kan bearbejde, forløse og frigive via forskellige kropsterapeutiske metoder, som f.eks. anvendelse af forskellige åndedrætsøvelser, kropsudtryk, regulering af nervesystemet, energiarbejde på briks, osv. Alt sammen for at styrke tilliden og forbindelsen til din krop, så du kan tage dine grundbevægelser hjem og begynde at danse efter din krop og hjertes oprindelige rytme. Jeg tror på kroppens iboende visdom, og at vi nogle gange blot mangler en kærlig støtte til at lede os tilbage til vores naturlige og selvkærlige ståsted indeni. 

Kropsterapeut Herning. Kropsterapi Herning
Terapi Herning. Terapeut Herning. Psykoterapi Herning. Psykoterapeut Herning

Traumeorienteret

Hvis ikke vi heler vores sår, kan traumer føles som om, at de bliver ved med at bløde ud i vores liv og vores relationer til andre og os selv. Uanset hvilket traume du har med dig, vil jeg igennem et dybdegående terapeutisk forløb hjælpe dig til at forstå dine traumer på både et mentalt, følelsesmæssigt og kropsligt plan, så vi i kroppens eget tempo kan arbejde os ned til problematikkernes rod, samt bearbejde, forløse og frigive dem. Jeg vil støtte dig i forståelsen af dit eget nervesystem, og hvordan du via forskellige metoder kan regulere det. Mit ønske er at kunne hjælpe dig til at give slip på fortidens forfrysninger, at lade dig stå frit og autentisk i livet igen, og til at rumme livet som helhed med både op- og nedture, så du kan stå i din fulde egenkærlighed og (rod)kraft.

Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning.

Essensorienteret

I mit terapeutiske rum er der altid fokus på DIN unikke essens. For mig handler terapi om at dyrke, nære og give (endnu) mere plads til vores oprindelige iboende kvaliteter - den vi dybest set er. Hvor vi med blik på vores lysglimt i livet samt vores iboende visdom gøder det, som vi længes allermest efter. Må det være vores indre ro, kraft, sårbarhed, kærlighed, egenomsorg, evne til grænsesætning - ja, alle de oprindelige kernekvaliteter, som vi bærer rundt på inderst inde, og som har været derinde altid, for nogle mennesker dog gemt væk bag diverse traumelag eller livsomstændigheder, hvor vi har måtte beskytte os selv og gemme vores lys væk.

Essens Herning. Terapi Herning. Terapeut Herning. Psykoterapeut Herning. Psykoterapi Herning
Kreativitet Herning. Kunstterapi Herning. Musikterapi Herning.

Kreativitet

Mit terapeutiske rum er integrativt og kreativt, hvilket betyder, at du vil opleve muligheden for at udtrykke dig gennem diverse kreative udfoldelser, såsom musik- og tegneterapi. Det legende rum og dét at se os selv udefra kan hjælpe os til at se, mærke og forstå os selv på en helt ny og både følelsesmæssig såvel som kropslig og mental måde. Jeg mener, at terapi kan være sjovt, let og legende samtidigt med, at det kan være dybt, alvorligt, forløsende og befriende. 

Psykoedukation

Psykoedukation betyder basalt set undervisning af krop og sind. Undervejs i et terapeutisk forløb vil jeg løbende støtte dig i din selvbevidsthed og forståelse af dig selv og din krop, sind og sjæl. Jeg tilbyder løbende simple forståelsesrammer omkring bl.a. traumers betydning, nervesystemet og dets bevægelser, tilknytningsmønstre, delpersonligheder og overlevelsesstrategier, mm. Alt sammen for at hjælpe dig til at leve mere selvbevidst og styrke din tillid til dig selv og livet. Så du kan stå stærkere i dig selv. 

Psykoedukation Herning. Terapi Herning. Psykoterapi Herning. Terapeut Herning. Kvindelig terapeut Herning. Psykoterapeut Herning
Terapi Herning. Terapeut Herning. Psykoterapi Herning. Psykoterapeut Herning

Start din rejse mod forandring nu

bottom of page