top of page
Grøn baggrund rodkraft.png

TRAUMETERAPI

Fra stagnation og overlevelse mod frigørelse, transformation og helhed

Når vi traumatiseres, kan det føles som om at dele af os er gået i stå, og gamle sår kan overtage vores krop så meget, at det føles som om vores hjerte bløder ud i livet samt i relationen til os selv og andre mennesker.  

Mange af os ved ikke, at vi har et traume med i baggagen, da vi tror, at traumer kun er noget af ekstrem voldsom karakter, såsom krig, naturkatastrofer, mordforsøg, biluheld, voldtægt, mm.

 

Men i sin natur er traumer "blot" oplevelser, der på et bestemt tidspunkt i livet var for overvældende for os. Hvor vi oftest var alene og ikke blev mødt eller hjulpet til at regulere tilbage til en mindre overvældende tilstand.

Uanset om du er bevidst om, at du har et traume med dig eller ej, vil jeg i løbet af et terapeutisk forløb med dig altid være opmærksom på, hvilke traumer du bærer på i kroppen, som trænger til omsorg, frisættelse og forløsning.

Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning
Grøn baggrund rodkraft.png
Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning

Bag ethvert traume er der et nervesystem, som ikke blev reguleret.

En bevægelse i kroppen, som ikke blev færdiggjort.

En sammentrækning, der medførte håbløshed, fastlåshed og fortvivlelse.

Grøn baggrund rodkraft.png

Eksempler på traumer 

Kroppen husker ALT - også det du vil glemme.

Fostertraume. Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning

Fostertraume

Et traume i fosterstadiet kan ske, hvis barnet ikke blev skabt i kærlighed mellem to mennesker, der rent faktisk ønsker et barn. Vi marineres i mors følelser, og hvis mor bærer på f.eks. uforløst stress eller sorg, eller vi bades i svangerskabsforgiftning eller kemikalier såsom medicin, alkohol og nikotin, kan det påvirke forbindelsen mellem mor og barn og være overvældende og dermed have konsekvenser for vores krop, følelser og barnesind.

Fødselstraume 

Fødslen kan være for overvældende for både mor og barn. Hvis vi fødes for tidligt, via kejsersnit eller med navlestrengen om halsen (iltmangel),  eller vi placeres i kuvøse direkte efter fødslen, kan dette være for meget for vores krop og nervesystem alt for tidligt, da vi her som mennesker er allermest sårbare og afhængige af at vores forældre passer godt på os.

Fødselstraume. Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning
Barndomstraume. Barndomstraumer. Tilknytningstraume. Tilknytningstraumer. Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning

Barndoms- og tilknytningstraume

Hvis vi gentagne gange føler os utrygge i vores opvækst eller ikke føler os set og mødt af vores omsorgsgivere (typisk vores forældre) med både fysisk og (måske vigtigst af alt) følelsesmæssigt nærvær og omsorg, kan det præge vores måde at knytte os til andre mennesker. Vi danner et tilknytningsmønster, som vi tager med os ind i voksenlivet.

Choktraume

Hvis vi udsættes for pludseligt voldsomme oplevelser, hvor vi ikke umiddelbart efter reguleres sammen med et andet menneske, kan det sætte sig som en fastfrosset tilstand i kroppen, hvor den normale cirkulation af blod, ilt og energi i kroppen nedsættes. Dette kan forekomme ved alle former for traumer, f.eks. pludselige dødsfald, uheld, seksuelt og fysisk misbrug, overfald, mm. Mange forbinder PTSD diagnosen med denne form for traume, men de symptomer kan opstå ved alle former for traumer.

Choktraume Herning. Choktraumeforløsning Herning. Traumeforløsning Herning. Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning
Transgenerationelt traume Herning. Familieopstilling Herning. Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning

Transgenerationelt traume

Epigenitikken viser, at vi kan bære traumer med fra tidligere generationer, som bliver nedarvet via vores DNA. Det kan være både tilknytnings- og adfærdsmønstre, følelser, tilstande og overbevisninger, ja måder at være i livet på, som vi kommer til at bære på, men som i virkeligheden ikke stemmer overens med, hvem vi er.

Kollektivt og transpersonligt traume

Vi kan som samfund traumatiseres ved pludselig ændringer eller længerevarende situationer, hvor vi føler os under enormt pres. Eksempelvis har Corona-tiden og 9/11 været traumatisk for store dele af verdens befolkning. Vi kan også bære traumer med fra tidligere liv. Blev vi f.eks. brændt på bålet eller myrdet for at stå frem, som dem vi er, kan det sætte sig dybt i vores underbevidsthed og præge vores måde at være i verden på i dette liv.

Kollektivt traume Herning. Transpersonligt traume Herning. Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning
Grøn baggrund rodkraft.png

Traumatiserende såringer og overbevisninger 

Ethvert traume fører såringer og bestemte overbevisninger med sig, omkring os selv, andre mennesker og livet, som vi kommer til at tro på. Disse overbevisninger kan ofte være ubevidste for os, men kommer til at styre vores liv.  

Eksempler på sår og traumeoverbevisninger:

Eksistenssår:

"Jeg har ikke ret til at være her"

"Jeg må ikke fylde" 

"Jeg er ikke ønsket som mig" 

"Jeg har ikke ret til at eksistere" 

Tillidssår:

"Jeg kan ikke stole på mig selv"

"Jeg kan ikke stole på andre mennesker" 

"Jeg kan ikke stole på livet" 
"Der er ikke noget til mig i livet" 

Værdisår:  

"Jeg er ikke værdifuld"
"Jeg er ikke god nok som mig"
"Jeg er forkert"
"Andre er bedre end mig" 

Grøn baggrund rodkraft.png

Traumer påvirker og larges i hele mennesket - både i vores tanker og sind, hjerte og følelser, samt krop og nervesystem.

Via forskellige krops- og psykoterapeutiske metoder og værktøjer må vi hjælpe kroppen til at generobre de grundbevægelser, som ikke blev færdiggjort, da traumet opstod.

 

Vi må hjælpe bindevævet til at slippe sammentrækningen og den ophobede traumeenergi, så det kan vende tilbage til dens oprindelige bløde fleksibelt igen. Og vi må hjælpe nervesystemet til regulering, så det ikke er frosset fast i en kamp for overlevelse. Så du kan åbne dig for livet igen.

Det er altså igennem kroppen, at vi forløser et traume.

Vi må give kroppen et sprog og lære at lytte til dens impulser, der helt naturligt kommer, når vi begynder at mærke den. 

 

Forløsning af traumer kræver tid, tryghed og tillid.

Jeg ønsker at hjælpe dig til at opbygge tillid mellem dig og din krop, så du igen har en følelse af at være et helt og frit menneske. Jeg brænder for, at du må genforbinde dig til dine helt unikke livsmantraer, hvor du står stærkt i dig selv og danser i livet efter dit hjertes oprindelige rytme. At du må leve dit liv helt autentisk, fremfor at overleve i livet bag masker.

Forsvar. Ego. Delpersonlighed. Masker. Forløsning af traumer. Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning
Grøn baggrund rodkraft.png
Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning
Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning
Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning
Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning
Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning
Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning
Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning
Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning
Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning
Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning
Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning
Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning
Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning
Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning
Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning
Belinda Angcenia. Terapeut Herning. Psykoterapeut Herning. Traumeterapi Herning. Traumeterapeut Herning. Traumeterapi Midtjylland. Traumeterapeut Midtjylland. Kropsterapi Herning. Kropsterapi Midtjylland. Briksarbejde Herning

Uanset hvilke traumer og såringer du har med dig, vil jeg igennem et dybdegående terapeutisk forløb hjælpe dig til at forstå dem på både et mentalt, følelsesmæssigt og kropsligt plan, så vi i kroppens eget tempo kan arbejde os ned til problematikkernes rod, samt bearbejde, forløse og frigive dem.

 

Jeg vil støtte dig i forståelsen af dit eget nervesystem, og hvordan du via forskellige metoder kan regulere det.

 

Mit ønske er, at du må få et kærligt forhold til dine følelser, din krop og dens symptomer igen. At du må give slip på fortidens forfrysninger og stå frit og autentisk i livet igen, så du rummer livet som helhed med både op- og nedture.

 

Så du kan stå i din fulde egenkærlighed, vitalitet og (rod)kraft.

Start din rejse mod forandring nu

bottom of page