top of page

Individuel terapi

Line separator

SKAL VI FØLGES AD PÅ EN LIVSFORANDRENDE REJSE? 

Terapi er for dig, der længes efter at udfolde livet endnu mere, for dig der ønsker at leve i samklang med den du dybest set er som både krop, sind og sjæl, samt for dig der er nysgerrig på dig selv og ønsker forandring i dit liv.

I rummet med dig bestræber jeg mig på at møde dig med autenticitet, nærvær, nysgerrighed og hjerte. Vi såres i relationer, og derfor heles vi også i relationer, hvilket er hvorfor relationen mellem dig og mig som klient og terapeut altid vil være i fokus i mit rum. 

Måske oplever du at sidde fast i de samme mønstre, eller at have udfordringer i din måde at indgå i relationer og forhold med andre mennesker? Eller måske oplever du kropslige eller følelsesmæssige udfordringer?

Terapi kan hjælpe dig til at se sammenhængen mellem de oplevelser du har med dig, og din måde at være i livet på - relationelt, følelsesmæssigt og kropsligt. Det kan støtte dig til at få mod til at møde dig selv med kærlige øjne, og (gen)vække din oprindelige kontakt med dig selv og livet, hvorfra de hukommelser, som spænder ben for dig kan bearbejdes, frigives og forløses. Så du kan leve det liv, du længes efter. Et kraftfuldt liv der er fuld af tillid, magi og mening.

 

 

Jeg arbejder integrativt og holistisk, hvilket betyder, at jeg tager udgangspunkt i mennesket som en helhed bestående af krop, sind og sjæl. Jeg tror på, at vi må skabe forbindelse mellem det mentale, kropslige og sjælelige lag for at vække tilliden til os selv og livet igen. Du vil derfor opleve en række af forskellige terapeutiske metoder, der er med til at understøtte dig på din livsforandrende rejse.

Kropsterapi

Kroppen husker ALT - også dét, du gerne vil glemme. Kroppen gemmer på en masse lagrede hukommelser, som vi kan bearbejde, forløse og frigive via forskellige kropsterapeutiske metoder, som f.eks. anvendelse af forskellige åndedrætsøvelser, kropsudtryk, regulering af nervesystemet, energiarbejde på briks, osv. Alt sammen for at styrke tilliden og forbindelsen til din krop, så du kan tage dine grundbevægelser hjem og begynde at danse efter din krop og hjertes oprindelige rytme. Jeg tror på kroppens iboende visdom, og at vi nogle gange blot mangler en kærlig støtte til at lede os tilbage til vores naturlige og selvkærlige ståsted indeni. 

Essensorienteret

I mit terapeutiske rum er der altid fokus på DIN unikke essens. For mig handler terapi om at dyrke, nære og give (endnu) mere plads til vores oprindelige iboende kvaliteter - den vi dybest set er. Hvor vi med blik på vores lysglimt i livet samt vores iboende visdom gøder det, som vi længes allermest efter. Må det være vores indre ro, kraft, sårbarhed, kærlighed, egenomsorg, evne til grænsesætning - ja, alle de oprindelige kernekvaliteter, som vi bærer rundt på inderst inde, og som har været derinde altid, for nogle mennesker dog gemt væk bag diverse traumelag eller livsomstændigheder, hvor vi har måtte beskytte os selv og gemme vores lys væk.

Traumeorienteret

Hvis ikke vi heler vores sår, kan traumer føles som om, at de bliver ved med at bløde ud i vores liv og vores relationer til andre og os selv. Uanset hvilket traume du har med dig, vil jeg igennem et dybdegående terapeutisk forløb hjælpe dig til at forstå dine traumer på både et mentalt, følelsesmæssigt og kropsligt plan, så vi i kroppens eget tempo kan arbejde os ned til problematikkernes rod, samt bearbejde, forløse og frigive dem. Jeg vil støtte dig i forståelsen af dit eget nervesystem, og hvordan du via forskellige metoder kan regulere det. Mit ønske er at kunne hjælpe dig til at give slip på fortidens forfrysninger, at lade dig stå frit og autentisk i livet igen, og til at rumme livet som helhed med både op- og nedture, så du kan stå i din fulde (rod)kraft.

Kreativitet 

Mit terapeutiske rum er integrativt og kreativt, hvilket betyder, at du vil opleve muligheden for at udtrykke dig gennem diverse kreative udfoldelser, såsom musik- og tegneterapi. Det legende rum og dét at se os selv udefra kan hjælpe os til at se, mærke og forstå os selv på en helt ny og både følelsesmæssig såvel som kropslig og mental måde. Jeg mener, at terapi kan være sjovt, let og legende samtidigt med, at det kan være dybt, alvorligt, forløsende og befriende. 

Psykoedukation 

Psykoedukation betyder basalt set undervisning af krop og sind. Undervejs i et terapeutisk forløb vil jeg løbende støtte dig i din selvbevidsthed og forståelse af dig selv og din krop, sind og sjæl. Jeg tilbyder løbende simple forståelses-rammer omkring bl.a. traumers betydning, nervesystemet og dets bevægelser, tilknytningsmønstre, delpersonligheder og overlevelsesstrategier, mm. Alt sammen for at hjælpe dig til at leve mere selvbevidst og styrke din tillid til dig selv og livet. Så du kan stå stærkere i dig selv. 

Er du interesseret i at høre nærmere? 

Du er altid velkommen til at kontakte mig for at stille spørgsmål, eller hvis du har andet på hjerte. 
 

Jeg glæder mig til at møde dig

"When you go into the woods, and you look at trees, you see all these different trees. 
And some of them are bent... you sort of understand that it didn't get enough light, and so it turned that way.

And you don't get all emotional about it.

You just allow it.

The minute you get near humans, you lose all that.

And you are constantly saying 'You are too this' or 'I'm too this'.

That judgement mind comes in.

And so I practice turning people into trees.

Which means appreciating them just the way they are."
 

- Ram Dass

bottom of page